HOME > Ocean Waves
PAGE PRINT

Ocean Waves

Fri. March 15 - Thu. April 25, 2024
Venue: Bunkamura LE CINÉMA SHIBUYA MIYASHITA

Original novel: Saeko Himuro
Producer: Toshio Suzuki, Seiji Okuda, Nozomu Takahashi
Writer: Kaori Nakamura
Director: Mochizuki Tomomi
Character designer, Animation director: Katsuya Kondo
Art Directior: Naoya Tanaka
Music: Shigeru Nagata
Production: Studio Ghibli young production group

Nobuo Tobita, Yoko Sakamoto, Toshihiko Seki

1993 / 72minutes / color / DCP

Ticket Purchase Guide

Venue

Bunkamura LE CINÉMA SHIBUYA MIYASHITA

SHIBUYA TOEI PLAZA 7F & 9F 1-24-12 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo

20240315
20240425
20240315, 20240316, 20240317, 20240318, 20240319, 20240320, 20240321, 20240322, 20240323, 20240324, 20240325, 20240326, 20240327, 20240328, 20240329, 20240330, 20240331, 20240401, 20240402, 20240403, 20240404, 20240405, 20240406, 20240407, 20240408, 20240409, 20240410, 20240411, 20240412, 20240413, 20240414, 20240415, 20240416, 20240417, 20240418, 20240419, 20240420, 20240421, 20240422, 20240423, 20240424, 20240425
Pickup
PAGE TOP