Bunkamura

Font Size

  • 日本語
  • English
  • 中文簡体
  • 中文繁体
  • 한국
HOME > THEATRE COCOON > CALENDAR

CALENDAR | THEATRE COCOON

January, 2020

1(Wed) Closed
2(Thu)
3(Fri)
4(Sat)
5(Sun) Performance preparation
6(Mon) Performance preparation
7(Tue) Performance preparation
8(Wed) Performance preparation
9(Thu) Performance preparation
10(Fri) Shichiten-Battou Totsukashuku
11(Sat) Shichiten-Battou Totsukashuku
12(Sun) Shichiten-Battou Totsukashuku
13(Mon) Shichiten-Battou Totsukashuku
14(Tue) Performance cancelled
15(Wed) Shichiten-Battou Totsukashuku
16(Thu) Shichiten-Battou Totsukashuku
17(Fri) Shichiten-Battou Totsukashuku
18(Sat) Shichiten-Battou Totsukashuku
19(Sun) Shichiten-Battou Totsukashuku
20(Mon) Shichiten-Battou Totsukashuku
21(Tue) Performance cancelled
22(Wed) Shichiten-Battou Totsukashuku
23(Thu) Shichiten-Battou Totsukashuku
24(Fri) Shichiten-Battou Totsukashuku
25(Sat) Shichiten-Battou Totsukashuku
26(Sun) Shichiten-Battou Totsukashuku
27(Mon) Performance cancelled
28(Tue) Shichiten-Battou Totsukashuku
29(Wed) Shichiten-Battou Totsukashuku
30(Thu) Shichiten-Battou Totsukashuku
31(Fri) Shichiten-Battou Totsukashuku